-. 5


.. . --> .. . -

: «»


:


: .. . --> .. . - , .. . - --> .. .


:


.. . --> .. . -

.. . - --> .. .
.. .

.

.

.

.

. ˨

.

.

.

., .

.

.

.

.

.

.

. ר.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.,

.

.,5

.

.

.

.

. .

.. 65

.

.. .

.

. 1.

.

.

.

.

. . .

.-. -

.. . -

.. . -

.-. .

.

.

.

.

.

.. 6

..

. 28

.

. .

.

..

.,4

.

. 18

. 14

..

.

.

.

.

., . ...

.. ר

.

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.. .