-

https://blog-android.ru/interesting-facts/chto-oznachayut-galochki-v-whatsapp/


. 4


. . --> .

: «»


:


: . . --> . , . --> . .


:


. . --> .

. --> . .
. .

. .

.

.

.

. .

.

.

..

.,4

.

. 18

. 14

.

.

. .

.

.

.

.,

.

.,5

.

.

.

. .

.

.

.

. .