-

https://blog-android.ru/reviews/naushniki-dlya-ayfona-7/


. 92


.. . --> .

: «»


:


: .. . --> . ,

. --> .. .

: .. . --> . ,

. --> .. .


:


.. . --> .

. --> .. .
.. .

.

. .

.

107

.

.

.,. .

.

. . .

.

.

. ,. .

. , 103

.

.

.

.

. ,. .

. , 103

. ,. .

.

.

. ,. .

.

.,. .

.

.

107

.

. . .

.. .