-. 32


. --> .

: « »


:


: . --> . , . --> .

: . --> . , . --> .


:


. --> .

. --> .
.

. ר

. ר

.

.

.

.

,. .

.

.

. ,115. .

. . ..

.

.

.

114

., . .

.. , 115

.

.

. ,.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.