-. 46


. --> .

: «»


:


: . --> . , . --> .

: . --> . , . --> .


:


. --> .

. --> .
.

.

. .

.

.

.

.

..

. . .

.

.

.

. . .

., . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.. ר

.

.

.

.

. ר

. ר.

.

.

.

. .

.

.

.

., . .

.

. ., . .

.

. . Ҩ .

., . .

..,. .

.10 .

.

.

., . .

. .

.

.

.

.