-. 46


.. --> .

: «»


:


: .. --> . ,

. --> ..

: .. --> . ,

. --> ..


:


.. --> .

. --> ..
..

.

.

.,2

. ,

.

. .

.

.

.

8- . . .

. ..

. . .

.

.

.

. . .

., . .

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.. ר

.

.

.

.

.

. ר

. ר.

.

.

.

. .

.

.

.

., . .

.

. ., . .

.

. . Ҩ .

., . .

..,. .

..

10- .

.

., . .

. .

.

.

. ,

.,2

.

.

..