-

. -..


. 211


. ר --> .

: « »


:


: . ר --> . ,

. --> . ר


:


. ר --> .

. --> . ר
. ר

.

.

.

.

,. .

.

.

. ,115.

.

.

, 15

.-.

, .

.-.

-

.-... .

. , ..-.

.-. .

..

. , 3. , 5541

. , .. , .

.

. , .

.,

. ,.

.

. , , 469

.

..

. , /

. , .

. , 445

., . , 26. ,

. ,., . , 26

. , 445

. , .

. ,

..

.

. , , 469

.

.. ,

.,

. , .

.

. , .. , .

541. , 5. , 3

..

.-. .

.

.-.. , .

.-. .

- , .

-

.-..-.

, 15

.

.

.. , 115

.

.

. ,.

.

.

.

.

.

.

. ר