-

https://blog-android.ru/reviews/games/kak-sozdat-klan-v-world-of-tanks-i-skolko-eto-stoit/


. 5


.. . --> .

: «»


:


: .. . --> . ,

. --> .. .

: .. . --> . ,

. --> .. .


:


.. . --> .

. --> .. .
.. .

.

. , 115

, 1

.

.

. ,93

.

.

. ,. .

.

., 66

.

., 50

.,48

., 44

., 38

., 34,

., 18

., 8

.

.

., . .

., . .

.

.

.

.

.

., 11

., 37

., 51.

.

..

., 51

., 37

.

.

.,. .

.

.

.

.

.

., . .

.

., 8

., 18

., 38

. 44

., 48

.

.

.

.

.

. ,93

.

.

. , 115

.

.. .