-. 25


.. --> .

: « »


:


: .. --> .,

. --> ..

: .. --> .,

. --> ..


:


.. --> .

. --> ..
..

.

.

.

.

.,

.., . .

.

.

.

.

., 2

., . .. , 38

.. ר

.

.

.

.

. ר

. ר., .

. , 38., . .

., 2

.

.

.

.

.

. ..

.,

.

.

.

..