-

https://my-quadrocopter.ru/problems/mozhno-li-zapuskat-kvadrokopter-v-gorode/


. 482


.. -->

: «»


:


: .. --> , --> ..

: .. --> , --> ..

: .. --> , --> ..


:


.. -->

--> ..
..

.. ,. .

.

, 159,

.

,4010.

.

.

.

.

.

,55

.-, .

/

- /-

-,

28/

,

.

,1

,2

,2

.

,

/28

-,

- /-

/

-, .

,55

.

.

.

.

.

.

.10,40

.

, 159,

.

.

..

.

..

..