-

https://blog-android.ru/reviews/iphone-se-chto-eto-za-smartfon-obzor-nedostatkov-iphone-se/


. 34


.. ¨ . --> .

: «»


:


: .. ¨ . --> . ,

. --> .. ¨ .

: .. ¨ . --> . ,

. --> .. ¨ .


:


.. ¨ . --> .

. --> .. ¨ .
.. ¨ .

.

.

.,25

,35

.

. , .

. , .

., 10

. ,

. , ., 12

.. .,35

,25. , 90

.

.

.

.. ¨ .