-. 172


.. . --> .

: «»


:


: .. . --> .,

. --> .. .

: .. . --> .,

. --> .. .


:


.. . --> .

. --> .. .
.. .

.

.

.

..,. ..

.

.,. .

ר

.

. . .

.. . .

.

.

. . .

. ,. .

.

.

.,38

.., 56

.

.

. ,52

.

.

.

., 25

. .

.,47

.

.

., 88.

.,72

.

., 56.

.,38

.

.

. ,. .

. . .

.

.

., . .- .

.

. . .

ר

.,2

.

..,. ..

.

.

.

.. .