-. 93


.. --> .

: «»


:


: .. --> . ,

. --> ..

: .. --> . ,

. --> ..


:


.. --> .

. --> ..
..

., 128

.

114

., . .

.. , 115

.

.

. ,.

.

.

.

., . .- .

.

. . .

ר

.,2

.., 1.

.

..,. .

.

. ,12

.

.,90

.

. . .

.

. , . .

. ,

.,.

.. .

. .

. ,. .

.,. .

.

. . .

.

. . .

., . .

.

.

., . .

. . .

.

.

.

. ,. .

. ,. .

. .

.. .

. ,. .

. ,

.

. . .

.

.,90

.

. ,12

.

., . .

. . .. . .

.

..

.,. .

ר

.

. . .

.., .

.

.

.

,. .

.

.

. ,115. .

. . ..

.

.

..