-

https://blog-android.ru/how-to/kak-udalit-otpravlennoe-soobshhenie-v-whatsapp/


. 91


.. . - -->

: «»


:


: .. . - --> ,

--> .. . -

: .. . - --> ,

--> .. . -


:


.. . - -->

--> .. . -
.. . -

.-. .

. . .

. 55

. 43

.

.

.

.. 6

.

. ..

.

., . .

.

.

. .

. .

.

.

., .

.. .

.

. 1.

.

.

.

. 43

. 55

. . .

.-. -

.. . -