-

https://blog-android.ru/reviews/nfc-v-telefone-chto-eto/


. 142


.. . --> .

: «»


:


: .. . --> . ,

. --> .. .

: .. . --> . ,

. --> .. .

: .. . --> . ,

. --> .. .

: .. . --> . ,

. --> .. .


:


.. . --> .

. --> .. .
.. .

.

. , . .

. , .

.

. .

.

.. ,. .

.

. ,33

. ,. ..

. ,. .

.

.

. , 18

. , 14

.

. , 26

.

.,55

.

.

... ,. .

. ,33

. ,. .

..

. , . .

. .

,17. , . .

.

.. .