-

https://blog-android.ru/reviews/games/kak-sdelat-chasy-v-minecraft/


. 95


.. . --> .

: «»


:


: .. . --> .,

. --> .. .

: .. . --> .,

. --> .. .


:


.. . --> .

. --> .. .
.. .

.

. ,93

,. .

. , .

.

.

.

.

.

..

. ,. .

..

.

. ,70

.

. . .

. 55

. 43

.

.

.

.

. . .

. 6

. .

. ,. .

.

.

.

..

..

.

.

.

. ,. .

. .

. . .

.

.

.

.

. 43

. 55

. . .

.

.

.

. ,70

..

. ,. .

.

.

.

.

.

.

, . .

, 7

.

. ,93

.

.. .