-

https://blog-android.ru/reviews/nfc-v-telefone-chto-eto/


. 13


.. . -->

: «»


:


: .. . --> ,

--> .. .

: .. . --> ,

--> .. .


:


.. . -->

--> .. .
.. .

.

. , 54

. , 14

., . .

., . .

.,147.,. .

.

.

.-. .,

. ,13,

. ,13

,..

.

.

.

..,156

., . .

., . .

. , 14

. , 54

.

.. .