-

https://blog-android.ru/how-to/kak-podklyuchit-i-nastroit-mobilnyj-internet/


. 326


. --> .

: «»


:


: . --> . ,

. --> .

: . --> . ,

. --> .


:


. --> .

. --> .
.,

.

. .

.,51

.,65

. ,. .

. ,7

.,..., . .

.

.

.

. . . .

.

. . . .

,15

,. ,28

. ,12

. , . .

,

6

-.

.

..

. ,

.

. . .

.

.

. . .

. . . .

., . .

..

.

., . .

., .91

-

6

,

. , . .

. ,28

., 60

,

,15

. . , . .

.

.

.

.

., . ..,..

. ,7 -

. ,. .

.,65

.,51

. .

.

.,