-. 25


.. --> .

: « »


:


: .. --> . , . --> ..


:


.. --> .

. --> ..
..

.

.

.

.

.,

., . .. , 38

.. ר

.

.

.

.

. ר

. ר., .

. , 38.

. , 11

.

.

.

.

.

..