-

https://blog-android.ru/how-to/kak-obnovit-versiyu-android/


. -193


. --> .

: «»


:


: . --> . , . --> .


:


. --> .

. --> .
.

.

.

.