-

https://blog-android.ru/how-to/kak-obnovit-versiyu-android/


. -19


--> .

: «-2»


:


: --> . , . -->


:


--> .

. -->
.

.