-

https://blog-android.ru/how-to/kak-obnovit-versiyu-android/


. -220


. . --> .

: «»


:


: . . --> . , . --> . .


:


. . --> .

. --> . .
. . ,. .

.

.

. . ,. .