-

https://blog-android.ru/how-to/kak-obnovit-versiyu-android/


. -217


. --> . .

: «»


:


: . --> . .,

. . --> .


:


. --> . .

. . --> .
.

.

. .

. .

. .

.

.

.