-

https://blog-android.ru/how-to/kak-obnovit-versiyu-android/


. -216


. --> .. .

: « -2»


:


: . --> .. . ,

.. . --> .


:


. --> .. .

.. . --> .
.

... .

.. .

. .

..

.