-https://blog-android.ru/problems/ipad-pochemu-ne-rabotaet-wi-fi/

. -242


. . --> .

: «--»


:


: . . --> . , . --> . .


:


. . --> .

. --> . .
. .

.

.

. , 26

. , 26. ,. ..

. , . .

. .