-6


. --> ר

: «»


::


. --> ר

ר --> .
.

.

., 124, 110

.

, 90.

.

.

. , 6

.

.

.

., 42

.

., 18

..

ר

ר..

., 18

.

.

.

.

. , 6

. / .

.

., 90.

, 110, 131

.

.

.