-40


. -->

: «»


::


. -->

--> .
.

.

.

.

.

.

.

., 40

.

.

. / .

.

.., 2

.

.

ר.

.. / .

.

..

.

..

.ר

., 2

., 1.

.

.

.., 75

.

.

.

.

.

.

.