-10 2013 .

15 28 2013 70 71

15 28 2013 70 71. .

70 « . – . ( ):

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. – . –   – . –  . – - . – . – . – . – . – . – . – . – – . – . – – . – . – . – . – . – . – . – 1- . –  . – . – .

. – . –   – . – . – - . – . – . – . – . – . – . – . – – . – . – – . – . – . – . – . – . – . – 1- . –  . – . - . – . – . – - . – .

 

71 « . – . ( ):

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. – . – . – . – . – 1?  . – . – . – . – .? – . – . –   – . – . – – . – . - . – . – . – . – .  – ? . – . – . – – . – .

. – . – . – . – – . – . – . – . –  . – - . - – . – 1?  . –  . – . – . – .? –  . – . –   – . – . – – . – . - . – . – . – . – .  – ? . – . – . – – . – .

 

:

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/obrasheniya-grazhdan/feedback/

« ()» :

1. «70-1» – 70

«70-2» – 70

2. «71-1» – 71

«71-2» – 71 *

* « ()» .