-19 2013 .

98, 102, 103, 153, 176, 178 23 2013

. . «. » . . «. » 23 98, 102, 103, 153, 176, 178 :

98 - / « » - . «ר »:
:
/ « », . , ., ., , . , , ., ., ׸ ;
:
׸ , , . , , ., ., , , / « ».

102  - « » - ., «»:
:
/ « », , . , ., ., ., . , . , ., , ., . ., . , . , ., , ., . , ., ., ., . , , , , . ,  , . , . ,  .  , .;
:
., . , . , . , . , . , , ., , , , . , .. , ., , ., . , . , ., , ., , . . , . , , , , . , . , / « ».

103  - « » - . :
:
/ . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;
:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   , , . . . .

153 - « » - «»:
:
/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;
:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / .

176 - « - :
:
, , , , , , , , , , , , , , ,
:
, , , , , , , , , , , , /

178 - » - / «Ш»:
/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,