-01 2011 .

1, 1 , -.

. .

: . - .

. .

. (3 ) . , , , , , .

- http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_transport.

:

10 . 13 000 . . 7 , 18 , 28 .

.